w_ImageName}

Vikhov Park

For Vikhov Eiendomsutvikling AS har vi utført prosjekt- og byggeledelse.
Byggherre: Vikhov Eiendomsutvikling AS
Prosjektkostnad: 350 mill.kr
Areal: 0 m²
Tidsrom: 2000-2007