w_ImageName}

Søreide sykehjem

For Bergen kommmune har vi utført prosjekteringsledelse for nytt sykehjem og omsorgssenter i Bergen.
Planene for prosjektet omfatter 90 sykehjemsplasser.
Gjennomført som to-delt hovedentreprise med 1 bygningsmessig entreprise og 1 teknisk entreprise.
Byggherre: Bergen Kommune
Prosjektkostnad: 225 mill.kr
Areal: 6.900 m²
Tidsrom: 2002-2003