w_ImageName}

Røros rehabiliteringssenter

Vi har vært byggeherreombud for nytt rehabiliteringssenter på Røros. Gjennomført som to-delt totalentreprise (samhandlingsmodell) med 1 byggentreprise og 1 teknisk entreprise
Byggherre: LHL
Prosjektkostnad: 190 mill.kr
Areal: 8.300 m²
Tidsrom: 2001-2002