w_ImageName}

Realfagutbyggingen NTNU

For Statsbygg har vi utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for påbygg av ny 3. etasje for Bygningstekniske laboratorier i Trondheim.
Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill.kr
Areal: 4.200 m²
Tidsrom: 2005-2007