w_ImageName}

Byåsen videregående skole

Vi har vært assisterende prosjektleder og byggherreombud for ny videregående skole for 1.100 elever på Byåsen.
Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Prosjektkostnad: 620 mill.kr
Areal: 31.500 m²
Tidsrom: 2002-2004