w_ImageName}

Tempe Prosjektet

For Trondheim kommune har vi utført bygningsteknisk og brannteknisk prosjektering av nytt sykehjem, omsorgsboliger og boliger for utleie på Tempe.
Byggherre: Trondheim Kommune
Prosjektkostnad: 230 mill.kr
Areal: 13.600 m²
Tidsrom: 1999-2002