w_ImageName}

Tromsø Tinghus

For Statsbygg har vi utført byggeteknisk prosjektering av nytt tinghus i Tromsø.
Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 120 mill.kr
Areal: 6.000 m²
Tidsrom: 2001-2003