w_ImageName}

Trondheim Pirbad

Vi har for Stiftelsen Trondheim Pirbad utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for nytt badeanlegg på Brattøra i Trondeim.
Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 270 mill.kr
Areal: 14.500 m²
Tidsrom: 1999-2001