w_ImageName}

RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge

I 1999 og 2000 gjennomførte vi byggeledelse for ny barnehage og nytt parkeringshus (244 p-plasser). For 2006-2009 bistod vi med byggeledelse på Akutten og hjerte-lungesenteret.
Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 0 m²
Tidsrom: 2006-2009