w_ImageName}

Jernbaneverket ulike prosjekter

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor. 
 
Projektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.
Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 0 m²
Tidsrom: 1998-2009