w_ImageName}

Austråttborgen

Prosjektledelse og rådg. ing. rehabilitering.  Middelalderborg.  Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.
Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill.kr
Areal: 1.800 m²
Tidsrom: 1999-2000