w_ImageName}

Øya Helsehus

For Trondheim Eiendom har vi vært ass. prosjektleder/byggherreombud.
Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill.kr
Areal: 25.000 m²
Tidsrom: 2006-2008