w_ImageName}

Trondheim Lufthavn Værnes

For Avinor har vi rammeavtale for PA og BL. Vi har i perioden 2000-2012 bl.a. arbeidet med utvidelser og ombygginger av   A- og B-terminalen, EU-Securityprosjektet, PBR-bygg, undervisningbygg, BØF, energiløsninger, div. utrykningsveier, Apron Vest, TU2013 - AP1/AP2/AP3 m.m.

Byggherre: Avinor AS
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal:
Tidsrom: 2000 -