w_ImageName}

Industribygg Jøsnøya

Vi utfører Prosjekteringsledelse, prosjektering av elektrotekniske installasjoner samt byggeledelse og SHA-KU i byggefasen.

Byggherre: Lerøy Midt AS
Prosjektkostnad: 647 mill.kr
Areal: 10.000 m²
Tidsrom: 2016-