w_ImageName}

Persaunet Helse- og velferdssenter

Vi har utført assisterende prosjektledelse, byggherreombud, prosjektstyring, tekn. byggekontroll for Bygg, VVS, Elektro, Brann.

SHA-koordinator utførelse, ansvar for at SJA- og risikovurderinger blir gjennomført. 

Byggherre: Trondheim Eiendom
Prosjektkostnad: 550 mill.kr
Areal: 16.000 m²
Tidsrom: 2014-2016