w_ImageName}

Kjemiblokk 3 byggeledelse og SHA koordinering

Byggeledelse for byggeteknikk og tekniske fag for rehabiliteringen av Kjemiblokk 3. Innebærer også oppfølging av saneringsjobb, etablering av midlertidige lokaler NTNU og SINTEF. SHA koordinator ihht byggherreforskriften i utførelsesfasen.
Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 170 mill.kr
Areal: 7000 m²
Tidsrom: 2013-18