w_ImageName}

Kjemiblokk 3 Elektro og heis

Prosjektering elektrotekniske installasjoner og heis for kjemiblokk 3:elkraft, fordelinger, nød- og ledesystemer, brannalarm, teledata/ automatikk
Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 170 mill.kr
Areal: 7000 m²
Tidsrom: