w_ImageName}

Hommelvik Helsetun (HOBOS) kulturhus Hommelvik

Byggherreombud og SHA koordinator for byggingen av Hommelvik Helsetun og Hommelvik kulturhus. Vi har også forestått uavhengig kontroll prosjektering og utførelse.
Byggherre: Malvik kommune
Prosjektkostnad: 275 mill.kr
Areal: 8500 m²
Tidsrom: 2013-2015