w_ImageName}

Vikhammer Helsetun (VIBOS)

Prosjektering totalentreprise beskrivelse alle fag, byggherreombud alle fag, uavhengig kontroll, SHA koordinator.
Byggherre: Malvik kommune
Prosjektkostnad: 85 mill.kr
Areal: 2300 m²
Tidsrom: 2012-2015