w_ImageName}

Lade Alle 80

Vi er ass. prosjektleder, byggherreombud og har teknisk byggekontroll for nytt helse- og velferdssenter samt barnehage på Lade.  Prosjektet omfatter rehabilitering av eksist. bygningsmasse samt bygging av nytt sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og barnehage.
Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 500 mill.kr
Areal: 16.500 m²
Tidsrom: 2010-