w_ImageName}

Brattøra Containerterminal

Bygging av nytt terminalbygg, truckgarasje og contaneroppstillingplasser for Trondheim Godsterminal-Brattøra.

Vårt oppdrag besto av prosjekteringsgruppeledelse, prosjektering RIB, RIBr, RIV og RIE. 

Prosjektet besto av 5 entrepriser med både detaljentrepriser og totalentrepriser. Vi utførte blant annet byggherreombudsfunksjon på terminalbygget som var en totalentreprise.

Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 50 mill.kr
Areal:
Tidsrom: 2010-2011