w_ImageName}

Vålåsjø krysningsspor

Vi utfører byggeledelse på vegne av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med etablering av nytt krysningsspor på Vålåsjø. Omfatter både over- og underbygning samt elektrofag inkl kontaktledningsanlegg.
Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 80 mill.kr
Areal:
Tidsrom: 2010-2012