w_ImageName}

NTNU - tilstandskontroller

Vi har utført tilstandskontroller for flere av NTNUs bygg.  Dette gjelder bl.a. Dragvoll, Bygningsteknisk Lab., Gunnerushuset, Gunnerusbiblioteket, Suhmhuset, Schøninghuset, Strømningsteknisk- og Varmeteknisk Lab.  Tilstandskontrollene omfatter både bygningsteknisk, VVS- og elektroteknisk gjennomgang av byggene og danner grunnlag for NTNUs fremtidige vedlikeholdsplanlegging. I tillegg har vi utført energimerking av byggene samt energivurdering av luftbehandlingsanleggene.
Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 90.000 m²
Tidsrom: 2010-2012