w_ImageName}

RAS Belsvik

Vi har byggeledelse for nytt smoltanlegg i Hemne.  Lerøy Midnor etablerer her et av verdens største og mest moderne smoltanlegg.
Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 10.500 m²
Tidsrom: 2011-2013