w_ImageName}

Domstoladministrasjonen

Vi har rammeavtale med Domstoladministrasjonen for prosjektadministrative tjenester  Her har vi vært brukerombud ved anskaffelse av lokaler, inventar og utstyr ved nybygg og ombygginger av bl.a. Rana Tingrett, Aust-Telemark Tingrett, Bergen Tinghus og Gulating Lagmannsrett.

Byggherre: Domstoladministrasjonen
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal:
Tidsrom: 2008-2011