w_ImageName}

Meråker Sykehjem/dagsenter

Vi har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk og utført byggeledelse for tilbygg til sykehjem.
Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 1.300 m²
Tidsrom: 2009-2010