w_ImageName}

Killingdalprosjektet

Vi har utført byggeledelse for riving, rydding og istandsetting av Killingdalprosjektet i Ila. Området har vært utskipningshavn for malm fra Killingdal gruver og var sterk forurenset.  Etter istandsetting er området blitt friområde med stier og oppholdsplasser.

Se link til Trondheim kommunes egne sider om prosjektet: http://www.trondheim.kommune.no/killingdal

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill.kr
Areal:
Tidsrom: 2010-2012