w_ImageName}

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Vi er rådgivende ingeniør i elektroteknikk i forbindelse med Norsk Institutt for Naturforsknings nye kontorlokaler på Gløshaugen i Trondheim. Prosjektering elektrotekniske installasjoner og heis.
Byggherre: Norsk Institutt for Naturforskning
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: 7.400 m²
Tidsrom: 2009-2014