w_ImageName}

Kattem Helse- og Velferdssenter

Vi har vært byggherreombud.
Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 150 mill.kr
Areal: 6.000 m²
Tidsrom: 2008-2010