w_ImageName}

Rockheim

Vi har utført byggeledelse på Rockheim, det nye nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.  Bygget inneholder scene, verksteder, formidlingslokaler og kontorer.

Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad: 70 mill.kr
Areal: 3.400 m²
Tidsrom: 2007-2010