w_ImageName}

Mindes Hus

Vi har utført prosjekt- og byggeledelse for nytt kontor-/forretningsbygg med boliger på Stjørdal.  Næringsdelen inneholder bl.a. politikammer, bank og skatteetat.  Boligene i bygget er av høy kvalitet.

Byggherre: Vennatrø Næringsutvikling AS
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: 15.000 m²
Tidsrom: 2007-2010