w_ImageName}

InnovaMar

Vi har utført byggeledelse og teknisk byggeledelse for VVS og elektro for SalMars nye lakseslakteri på Frøya.  SalMar har som målsetting at dette anlegget skal bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks.

Byggherre: Nordskag Næringspark AS
Prosjektkostnad: 450 mill.kr
Areal: 15.000 m²
Tidsrom: 2008-2011