w_ImageName}

Leistad barnehage

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny lavenergi barnehage i Brundalen. 

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 800 m²
Tidsrom: 2010-2011