w_ImageName}

Løkken Barnehage

Vi utfører prosjektledelse og er rådgivende ing. i byggeteknikk, VVS-, elektro- og brannteknikk for ny barnehage på Løkken. 

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill.kr
Areal: 700 m²
Tidsrom: 2010-2011