w_ImageName}

Husby Amfi

Vi har vi utført prosjekt- og byggeledelse. Husby Amfi er et pilotprosjekt for lavenergihus i Norge hvor Sintef er involvert
Byggherre: Husby Borettslag AL
Prosjektkostnad: 87 mill.kr
Areal: 9.500 m²
Tidsrom: 2002-2005