w_ImageName}

Dora

For Dora AS har vi vært byggherreombud inklusive teknisk kontroll for nytt tilbygg og ombygninger
Byggherre: Dora AS
Prosjektkostnad: 100 mill.kr
Areal: 7.000 m²
Tidsrom: 2004-2007