w_ImageName}

Amcar

For Amcar utførte vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse, rådgivende ing. byggeteknikk, VVS-, EL- og brannteknikk for nytt tilbygg på Østre Rosten.  

Byggherre: Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill.kr
Areal: 700 m²
Tidsrom: 2004-2005