w_ImageName}

Skaun kommune

Skaun ungdomsskole: Assisterende prosjektledelse. Sykehjem: Assisterende prosjektledelse og byggeledelse.
Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill.kr
Areal: 7.850 m²
Tidsrom: 2004-2006