w_ImageName}

Atlanterhavsbadet/Atlanten ungdomsskole

Vi har utført byggeledelse, teknisk byggekontroll, prosjektstyring for nytt badeanlegg samt ombygging av eksisterende badeanlegg og ny ungdomsskole.
Begge prosjektene ble gjennomført som byggeherrestyrte delentrepriser med 7 kontrakter.
Byggherre: Kristiansund kommune
Prosjektkostnad: 239 mill.kr
Areal: 7.365 m²
Tidsrom: 2004-2005