Våre prosjekter

Her finner du en oversikt over våre prosjekter. Bruk søkefunksjonen i venstre felt for å begrense søket ditt.

Hell Værnes, Hastighetsøkning og kapasitet
w_ImageName} Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 800 mill.kr
Areal: m²
Industribygg Jøsnøya
w_ImageName} Byggherre: Lerøy Midt AS
Prosjektkostnad: 647 mill.kr
Areal: 10.000 m²
Persaunet Helse- og velferdssenter
w_ImageName} Byggherre: Trondheim Eiendom
Prosjektkostnad: 550 mill.kr
Areal: 16.000 m²
Vikhammer Helsetun (VIBOS)
w_ImageName} Byggherre: Malvik kommune
Prosjektkostnad: 85 mill.kr
Areal: 2300 m²
Hommelvik Helsetun (HOBOS) kulturhus Hommelvik
w_ImageName} Byggherre: Malvik kommune
Prosjektkostnad: 275 mill.kr
Areal: 8500 m²
Kjemiblokk 3 Elektro og heis
w_ImageName} Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 170 mill.kr
Areal: 7000 m²
Kjemiblokk 3 byggeledelse og SHA koordinering
w_ImageName} Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 170 mill.kr
Areal: 7000 m²
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
w_ImageName} Byggherre: Norsk Institutt for Naturforskning
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: 7.400 m²
InnovaMar
w_ImageName} Byggherre: Nordskag Næringspark AS
Prosjektkostnad: 450 mill.kr
Areal: 15.000 m²
Rockheim
w_ImageName} Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjektkostnad: 70 mill.kr
Areal: 3.400 m²
KBS Boliger-Toppen
w_ImageName} Byggherre: Skanska Norge AS/Ole Sivertsen AS
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: 9.400 m²
RAS Belsvik
w_ImageName} Byggherre: Lerøy Midnor AS
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 10.500 m²
Meldal skole
w_ImageName} Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 145 mill.kr
Areal: 5.500 m²
Løkken Barnehage
w_ImageName} Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 20 mill.kr
Areal: 700 m²
Lade Alle 80
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 500 mill.kr
Areal: 16.500 m²
Myra barnehage
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 25 mill.kr
Areal: 700 m²
Leistad barnehage
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 800 m²
Vålåsjø krysningsspor
w_ImageName} Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 80 mill.kr
Areal: m²
Trondheim Lufthavn Værnes
w_ImageName} Byggherre: Avinor AS
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: m²
NTNU - tilstandskontroller
w_ImageName} Byggherre: NTNU
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 90.000 m²
Killingdalprosjektet
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 40 mill.kr
Areal: m²
Egga Barnehage
w_ImageName} Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 1.300 m²
Domstoladministrasjonen
w_ImageName} Byggherre: Domstoladministrasjonen
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: m²
Frøya Transportsenter
w_ImageName} Byggherre: Frøya Transportsenter AS
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: m²
Brattøra Containerterminal
w_ImageName} Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 50 mill.kr
Areal: m²
Meråker Sykehjem/dagsenter
w_ImageName} Byggherre: Meråker kommune
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 1.300 m²
3T Rosten
w_ImageName} Byggherre: 3T Eiendom AS
Prosjektkostnad: 85 mill.kr
Areal: 3.400 m²
Mindes Hus
w_ImageName} Byggherre: Vennatrø Næringsutvikling AS
Prosjektkostnad: 200 mill.kr
Areal: 15.000 m²
Leangen Ishall
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 50 mill.kr
Areal: 3.400 m²
Kattem Helse- og Velferdssenter
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 150 mill.kr
Areal: 6.000 m²
Munkegata 2-6
w_ImageName} Byggherre: Statsbygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: 30 mill.kr
Areal: 2.800 m²
RIT 2000 / Helsebygg Midt-Norge
w_ImageName} Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 0 m²
Jernbaneverket ulike prosjekter
w_ImageName} Byggherre: Jernbaneverket
Prosjektkostnad: 0 mill.kr
Areal: 0 m²
Hjelseng Terrasse
w_ImageName} Byggherre: Hjelseng Eiendom AS
Prosjektkostnad: 80 mill.kr
Areal: 3.000 m²
Øya Helsehus
w_ImageName} Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 682 mill.kr
Areal: 25.000 m²
Dora
w_ImageName} Byggherre: Dora AS
Prosjektkostnad: 100 mill.kr
Areal: 7.000 m²
Vikhov Park
w_ImageName} Byggherre: Vikhov Eiendomsutvikling AS
Prosjektkostnad: 350 mill.kr
Areal: 0 m²
Realfagutbyggingen NTNU
w_ImageName} Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 65 mill.kr
Areal: 4.200 m²
Torgkvartalet, Stjørdal
w_ImageName} Byggherre: Vennatrø
Prosjektkostnad: 250 mill.kr
Areal: 30.000 m²
Skaun kommune
w_ImageName} Byggherre: Skaun kommune
Prosjektkostnad: 115 mill.kr
Areal: 7.850 m²
Nedre Elvehavn AS, Solsiden kjøpesenter og boliger
w_ImageName} Byggherre: Nedre Elvehavn AS
Prosjektkostnad: 700 mill.kr
Areal: 40.000 m²
Husby Amfi
w_ImageName} Byggherre: Husby Borettslag AL
Prosjektkostnad: 87 mill.kr
Areal: 9.500 m²
Byneset Golfhus
w_ImageName} Byggherre: Byneset Golfhus AS
Prosjektkostnad: 6 mill.kr
Areal: 590 m²
Amcar
w_ImageName} Byggherre: Amcar Service AS/US Autoparts AS
Prosjektkostnad: 10 mill.kr
Areal: 700 m²
Atlanterhavsbadet/Atlanten ungdomsskole
w_ImageName} Byggherre: Kristiansund kommune
Prosjektkostnad: 239 mill.kr
Areal: 7.365 m²
Marienlyst bad, Drammen
w_ImageName} Byggherre: Drammen Kommune
Prosjektkostnad: 220 mill.kr
Areal: 7.120 m²
Byåsen videregående skole
w_ImageName} Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Prosjektkostnad: 620 mill.kr
Areal: 31.500 m²
Tiller DPS
w_ImageName} Byggherre: St. Olav Eiendom
Prosjektkostnad: 100 mill.kr
Areal: 5.500 m²
Statoil Stjørdal (byggetrinn II blokk 5)
w_ImageName} Byggherre: Statoil
Prosjektkostnad: 70 mill.kr
Areal: 3.650 m²
Søreide sykehjem
w_ImageName} Byggherre: Bergen Kommune
Prosjektkostnad: 225 mill.kr
Areal: 6.900 m²
Røros rehabiliteringssenter
w_ImageName} Byggherre: LHL
Prosjektkostnad: 190 mill.kr
Areal: 8.300 m²
Tromsø Tinghus
w_ImageName} Byggherre: Statsbygg
Prosjektkostnad: 120 mill.kr
Areal: 6.000 m²
Tempe Prosjektet
w_ImageName} Byggherre: Trondheim Kommune
Prosjektkostnad: 230 mill.kr
Areal: 13.600 m²
Trondheim Pirbad
w_ImageName} Byggherre: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Prosjektkostnad: 270 mill.kr
Areal: 14.500 m²
Austråttborgen
w_ImageName} Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill.kr
Areal: 1.800 m²
FrG Rena leir
w_ImageName} Byggherre: FrG
Prosjektkostnad: 1 500 mill.kr
Areal: 76.000 m²