Energimerking

Energimerking/Energivurdering

EnergimerkingA-FEnergimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg er et lovpålagt krav som 
gjelder de fleste byggeiere. Det er byggeiers ansvar å gjennomføre pålegget, mens 
NVE har ansvaret for ordningen og for å iverksette økonomiske sanksjoner mot de som 
ikke følger pålegget.

Kravene og reglene for energimerking og energivurdering er kort oppsummert under:

Energimerking Næring

 • Yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest, og det skal henge et 
  sammendrag 
  av energiattesten ved inngangsdøren.  Se eksempel på kortfattet energiattest 
 • I tillegg skal alle bygg ha gyldig energiattest ved salg eller utleie. 
 • Energimerket viser bygningens energistandard og består av et oppvarmingsmerke 
  og et energimerke.
 • Energiattesten er gyldig i 10 år.

Energimerking Private 

 • Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut, 
  må fra 1. juli 2010 ha en energiattest som inneholder et oppvarmingsmerke og et 
  energimerke.

Energivurdering av tekniske anlegg. 

 • Byggeier plikter å gjennomføre energivurdering for følgende tekniske anlegg: 
      •   Kjel for fossilt brensel som dekker over 400 m² oppvarmet bruksareal.
      •   Klimaanlegg (luftbehandlingsanlegg og kjøleanlegg) i bygg med oppvarmet 
          bruksareal over 500 m².
   
 • Energivurderingen skal gjennomføres hvert 4. år, med unntak av kjelanlegg som 
  dekker over 2000 m² oppvarmet bruksareal. For disse anleggene skal energivurderingen 
  gjennomføres hvert 2. år.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har den kompetanse som kreves for å gjennomføre 
energimerking og energivurdering av tekniske anlegg. Vi har gjennomført dette for flere bygg 
allerede, blant annet flere av byggene til NTNU, og har opparbeidet oss erfaring som kommer 
nye kunder til gode i form av effektiv gjennomføring.