Tetthetskontroll

Ved bestilling av termografitjenester og tetthetskontroll mener vi at det er viktig at vedkommende som utfører slike tjenester er sertifisert, og at firmaet har gode referanser.

Sertifisering betyr at vedkommende har spesialutdanning og bestått eksamen i faget termografering. Kunnskapene går mye på strålingslære, bygningsfysikk osv. som gjør det mulig å ha en sikker formening om hva det varmesøkende kameraet viser.

Våre termografører utfører termografi etter kundens behov, og våre tjenester  omhandler i tillegg til tetthetsprøving, søk etter elektriske feil, påvise varmekabler/vannbårne varmerør osv. Vi kan også avsløre skjulte feil og mangler i forbindelse med problemer med fukt og trekk i bygg. 

I løpet av byggeprosessen kan vi bidra med å sjekke utførelsen regelmessig, og på den måten følge opp at endelig bygg holder forskriftskravene ved overlevering.

Vi har to ITC sertifiserte termografører, hvorav 1 i tillegg er sertifisert via DNV (Det Norske Veritas) som byggtermografør. 

I forbindelse med TV-programmet "Krafttaket" deltok vår termograf i serien med bl.a. termografering og tetthetsmålinger. Du finner sær-trykk av artikkel her

Våre tjenester innenfor fagområdet er: 

  • Termografi for avsløre feil/lekkasjer i forbindelse med bl.a. isolering i yttervegger
  • Kontroll av fuktsperre, vindtetting og isolering med varmekamera 
  • Påvising av varmekabler og lekkasjer på vannbåren varme 
  • Fuktkontroll
  • Tetthetskontroll av bygg med Blowerdoor
  • Kontroll av elektriske anlegg, både sterk- og svakstrøm 
  • Kontroll av elektromotorer, kjøledisker, fryserom

 

Termografi VK

jonny

Termografi-DNV