Tilstandsanalyser

Vi har gjennom en årrekke utført tilstandsanalyser av mange typer bygg. Vi har erfaringer med ulike byggeforskrifter og relaterer våre analyser både til gjeldende krav og krav fra den tid bygningen ble oppført.

Våre medarbeidere utfører analyser iht. NS3424 på registereringsnivå 1, 2 eller 3 etter kundens ønske.  Vi opplever også en utvidet etterspørsel etter tilstandsanalyser med både energimerking og energivurdering som en del av rapporten.

Vi kan i samarbeid med våre termografører utføre utvidede analyser av bygninger mht tetthetsprøving, elektriske anlegg m.m.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse byggeteknisk og konstruksjoner
  • Tilstandsanalyse av VVS tekniske anlegg
  • Tilstandsanalyse av elektrotekniskeanlegg
  • Utvidede analyser mht. tetthetskontroll ved bruk av termografi
  • Utvidede analyser av el-tavle ved bruk av termograf
  • Utvidede analyser med energivurdering og energimerking

 

 

 Gubberushuset - Tilstandskontroll tak