Prosjektplanlegging

Atlanterhavsbadet1Prosjektplanlegging med usikkerhetsanalyser

Kostnadskalkyler for større prosjekter:

 • er omfattende, detaljerte
 • tidkrevende å utføre - tidkrevende å revidere
 • presisjonen kan være dårlig

Sannsynlighetsbasert kostnadskalkyle:

 • vurderinger utført av en gruppe (BH, PL, Rådg., Brukere, Andre)
 • enkel kalkyle på høyt aggregeringsnivå
 • spesifiserer antatt usikkerhet i hvert estimat
 • systematikk kalt trinnvis kalkulasjon
 • kommer raskt fram til forholdsvis pålitelig estimat

Identifisere usikkerhet i prosjektet

 • Finne potensielle hendelser, årsaker, konsekvenser

Kvantifisere usikkerheten

 • tallsette usikkerheten, modellere sammenhenger
 • analysere, prioritere
 • Finne tiltak som utnytter muligheter og motvirker risiko
 • Gi innspill til planlegging styring av prosjektet

Følge opp tiltak

 • Oppdatere mål og innarbeide i prosjektets plan
 • Iverksette tiltak
 • Følge opp tiltak
 • Registrere virkning
 • Samle erfaring