Betongrehabilitering

Skader på betongkonstruksjoner oppdages «normalt» ved at deler av betongen som omslutter armeringen sprekker opp eller faller ned. Vi får såkalte «betong-
skader» som skyldes armeringskorrosjon.
 
Når stål korroderer eller «ruster» ved tilgang på vann og luft, dannes det korrosjonsprodukter som i volum kan være fra to til sju ganger større enn det opprinnelige stålet. Korrosjonsproduktene medfører en «sprengning» i betongen, og etter en tid kan armeringsoverdekningen falle av.

Årsaken til slik armeringskorrosjon forårsakes av at betongen mister sin evne til å beskytte armeringen. Dette kan skje ved karbonatisering av betongen, eller at det er klorider («salt») som påvirker korrosjonen. I svært porøs betong kan armeringen også korrodere kraftig uten at armeringsoverdekningen skaller av før etter lang tid.

Det er viktig å finne ut hva som er skadeårsaken før man iverksetter omfattende betongrehabilitering. En tilstandsanalyse må gjennomføres hvor en ved prøvetakinger får oversikt over armeringsoverdekningen, karbonatiserings- dybder, kloridinnhold i betongen og om korrosjon er i gang med potensial- målinger. Vi har spesialverktøy som ivaretar slike prøvetakinger.

Når prøvetakinger er innhentet og data analysert, lager vi en rapport med angivelse av skadeårsaker og tilhørende tiltak med kostnadsoverslag.

Utarbeidelse av reparasjonsbeskrivelser for innhenting av anbud, samt kontroll og oppfølging på byggeplass inngår i våre tjenester for fagområdet.

Armeringskorrosjon