VVS-teknikk

VVS-rådgivning

VVS-teknikk

Vår VVS-avdeling har kompetente medarbeidere som utfører rådgivning innenfor 
tradisjonell prosjektering og byggeledelse/byggherreombudfunksjon. 
Vi utfører også tilstandsanalyser, energiberegninger, energimerking og 
energivurdering av tekniske anlegg.

Prosjektering

 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, 
  til detaljprosjektering.
 • Prosjektering av alle VVS-fag, inklusive kjøling.
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy 
  for framstilling av modeller og tegninger. For sammenstilling av IFC-modeller 
  til tverrfaglig kontroll og mengdeuttak bruker vi Solibri Model Checker.

Teknisk byggeledelse

 • Teknisk byggeledelse eller teknisk byggherreombud.
 • Kontroll av kvalitet, økonomi og utførelse

Tilstandsanalyse/ENØK-analyser

 • Kontroll/gjennomgang av eksisterende VVS-anlegg og vurdering av tiltak, 
  f.eks. enøk-tiltak.
 • Tilstandsanalyser utføres iht. NS 3424.

Energivurdering, -beregninger og -merking

 • Vi benytter programmet Simien til energiberegninger iht. NS3031.
 • Energimerking utføres ihht NVEs energimerkesystem
 • Energivurdering av tekniske anlegg og utfylling av NVEs skjemaer.

Inneklima-vurderinger

 • Gjennomgang av bygg med inneklimaproblemer og vurdering av tiltak
 • Kjølebehovsberegning vha. Simien.

 

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenører i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon, 
  f.eks. med bruk av innsamlingsverktøyet TIAN-DV og tverrfaglig merkesystem.
 • Utarbeidelse av "som-bygget"-tegninger