Byggeledelse

Byggeledelse

Vi driver byggeledelse for prosjekter av alle størrelser både på tradisjonell byggeri, 
anlegg og jernbane. 
Våre byggeldere innehar lang erfaring på alle kontraktstyper og ivaretar 
gjennomføringen på en proffesjonell og forsvarlig måte i samarbeide med byggherren. 

Nedenfor oppsumeres våre byggeledertjenester:

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser på byggeplassen ovenfor entreprenører 
  og leverandører
 • Administrative rutiner i byggetiden
 • Ledelse og styring av byggeplass, referere møter med entreprenører/leverandører
 • Kostnadskontroll, fakturakontroll og byggeregnskap
 • Statusrapporter økonomi og framdrift
 • Framdriftskontroll
 • Kontroll teknisk og håndverksmessig utførelse
 • Teknisk byggeledelse med egne ingeniører på Elektro, VVS og Brannteknikk
 • Endringshåndtering, tilleggsarbeider
 • Konflikthåndtering i byggebransjen
 • Kvalitetssikring
 • HMS-koordinator utførelse byggeplass
 • Gjennomføre ferdigbefaringer
 • Overtakelse og idriftsettelse ("bygg i drift" )
 • Forestå sluttoppgjør med entreprenører/leverandører
 • Oppfølging garantitiden, reklamasjonsarbeider (oppfølgingssystem erapport.no )