Bygge- og anleggsteknikk

Vi tilbyr byggeteknisk rådgivning for alle typer bygg og anlegg. 3t bygging- perspektiv

Byggeteknisk rådgivning

 • Lønnsomhetsvurderinger, beregninger etc.
 • Utredninger innenfor fagområdet.
 • Bygningsfysikk, se også våre fagområder Termografi og Tetthetskontroll.

Prosjektering

 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, til detaljprosjektering.
 • Vi beregner og dimensjonerer iht. gjeldende norske standarder og eurokoder.
 • Prosjektering av alle bygg og anlegg i tre, stål, aluminium, mur,
  betong og samvirkekonstruksjoner.
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy for
  framstilling av modeller og tegninger. For sammenstilling av IFC-modeller til
  tverrfaglig kontroll og mengdeuttak bruker vi Solibri Model Checker.

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenør i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Utarbeidelse av "som-bygget"-tegninger og modell.

Tilstandsanalyse

 • Kontroll/gjennomgang av eksisterende bygg og vurdering av tiltak.
 • Tilstandsanalyser utføres iht. NS 3424.