Prosjekteringsledelse

Vi tilbyr prosjekteringsgruppeledelse for oppdrag av alle størrelser. Våre medarbeidere har lang erfaring med ledelse av prosjekter og vil med strukturert arbeidsmetodikk kunne styre prosjektet innenfor prosjektets framdrift.

Naturlige oppgaver for en prosjekteringsgruppeleder:

 • Arrangere og referatføre prosjekteringsmøter på vegne av byggherren.
 • Utarbeidelse av SHA-plan og kvalitetsplan for prosjekteringsfasen.
 • Være ansvarlig SHA-koordinator i prosjekteringsfasen.
 • Bistå byggherren i valg av anbudstrategi.
 • Utarbeide generelle kapitler i fbm. anbud (bok 0 eventuelt kapittel A, B, C, D)
 • Organisering av alle fag ved alle anbudsutsendelser.
 • Foreta offentlig saksbehandling i forbindelse med byggemeldinger og ansvarsrett.
 • Gjennomføre brukeravklaringer.
 • Organisere og gjennomføre usikkerhetsanalyser for kostnader.
 • Gjennomføre risikoanalyser.
 • Være kundens faste kontaktperson gjennom hele oppdragsperioden.
 • Oppfølging av kontraktsforhold til kunden ved gruppekontrakter.
 • Tverrfaglig kontroll med bl.a bruk av Solibri Model Checker

 

3T illustarsjon