Prosjektledelse

3t nybygg

 • Ide- og prosjektutvikling og utredninger
 • Prosjektorganisering, administrative rutiner og kontraktsstrategier
 • Bistand ved engasjement av rådgivere og arkitekt
 • Byggesaksadministrasjon ovenfor myndigheter
 • Total, tverrfaglig planlegging og prosjektgjennomføring
 • Økonomistyring av prosjekter med kostnadsoverslag, totale byggebudsjetter 
  og byggeregnskap
 • Endringshåndtering
 • Konflikthåndtering i byggebransjen
 • Statusrapporter til Oppdragsgiver